G Ü E Y   B Z O D I I D Z A   L O   S T I B    Z H O

          ¿Zha biaan miech?, sca rac wnabdiidz. Nu zac yquiaadiag luu zha biaan miech lo guidzliu, zha nacne rac miech zigne rac zho len dze rii.


Telne racladz luu yquiaadiag luu Diidz ne rdeed Guielmban, racladzgaa luu glit luuw lo xcelular luu, zac yquiits luu zaatne quia celular rii.

Zac cxeel luuw