L O   G U I E D Z

Lo Guiedz.  San Juan, San Juan Gbëë (zigne runbey grë men guiedzgax ladz ne) nu nac zaatne gol ne. 

Grë zha ne nod lad guiedz niina, gacd guiaanladz ne zaatne broob ne, zaatne bdziit ne, zaatne bzioob ne bzhidz ne, zaatne bzioob ne bdzioon ne; sac nu nac ladz ne.

 

Gbëë
Gbëë
Gbëë
Gbëë
Gbëë
Gbëë
Gbëë
Gbëë
Gbëë
Guguel map

Lo Guiedz