¿Racladz luu csaan luu tib xtiidz luu?

Zac cxeel luu tib xtiidz luu telne racladz luu. Telne racladzd luu gbire lo xtiidz luu, nod pe nacne yquiapaa luu lë luu, yquiaagaa luu correo ne rquiin luu.

Target Image