G U I E L B I I N I 

Xin, zeene gac luu tib zha niini,

zeene gan naa niapse diidz rquiin zhoob ro luu,

nlipaa zley naa, zio naa xquielbley luu.

Pr 23.15,16


 

Zac cxeel luuw